Prof. Dr. Saim Özkar

Orta Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Konuşma Başlığı: Geçiş Metal Nanokümeleri ve Katalizde Uygulamaları

(Transition Metal Nanoclusters and Applications in Catalysis)

Prof. Dr. Ömer Dağ

Bilkent Üniversitesi

Konuşma Başlığı: Gözenekli Malzemelerin Sentezi için Liyotropik Arafazlar ve Çeşitli Uygulamaları

(Lyotropic Mesophases for the Synthesis of Porous Materials for Various Applications)

Prof. Dr. Evamarie Hey-Hawkins

Leipzig University

Konuşma Başlığı: Carboranes and Metallacarboranes as Building Blocks for the Design of Novel Anti‐Tumour Agents