Bildiri Hazırlama Kuralları

 1. Bildiriler özet metin şeklinde kabul edilecek ve bildiri gönderimi için de kongre bildiri özet şablonu kullanılacaktır. Online bildiri gönderim sistemini tıklayarak ve gerekli adımları izleyerek bildirinizi bilim kuruluna gönderebilirsiniz.
 2. Bildiriler maksimum 500 kelime içerecek ve Times New Roman yazı formatında 11 punto olarak yazılacaktır.
 3. Bildirinin Türkçe başlığı 12 punto, koyu ve büyük harfler ile ortalanarak yazılacaktır.
 4. Metnin satır arası boşluğu 1,5 satır olacaktır.
 5. Bildiri özet metninde referanslar tek ise [1], birden fazla ise [1, 2] vb. şeklinde verilecek ve referanslar kısmı ise kongre bildiri özeti şablonunda gösterildiği şekilde düzenlenecektir.
 6. Poster ve sözlü bildiriler hakem değerlendirmesinin olumlu olması halinde kabul edilecektir.
 7. Bildiri özet metinleri bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır. Yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 8. Sözlü sunumlar Bilim Kurulları tarafından sınırlı sayıda seçilecektir.
 9. Bildiri sunan yazarın mutlaka kongre kayıt ücreti ödemesi gerekmektedir. Diğer yazarlarda kongreye katılmak isterlerse kongre kaydı yapmaları gerekmektedir.

Konu Başlıkları

 • Koordinasyon Kimyası
 • Supramoleküler Bileşikler
 • Organometalik Kimya
 • Katalitik Kimya
 • Tepkime Mekanizmaları
 • Enerji ve Fotokimya
 • Biyoinorganik Kimya ve Metalik Enzimler
 • Katı Hal Kimyası
 • İnorganik-organik Malzemeler
 • Bor Kimyası

Önemli Tarihler

Bildiri Gönderme Başlangıç Tarihi
05 Mayıs 2023

Bildiri Gönderme Son Tarihi
15 Mart 2024

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması
30 Mart 2024

Erken Kayıt için Son Tarih
1 Nisan 2024